Σταθερό τηλ: +30 21 6002 6182
Κινητό τηλ: +30 69 8023 9002

Λεωφόρος Ηρακλείου 217,
Νεα Ιωνια 14231

info@aretiliarou.gr